You are here

Home

Features

Expediplan bevat in de basisuitvoering van de software al veel functionaliteiten. De software is modulair opgebouwd en er zijn reeds vele add-ons ontwikkeld.

De basisfunctionaliteiten (features) kunt u hier verder bekijken door op de Feature categorieën te klikken. De additionele functionaliteiten vindt u in het onderdeel Add-ons.

Ritregistratie

Registratie van opdrachten voor het rijden van een rit

Vastleggen van vereiste route van een rit

Kopiëren van vaste routes

Automatisch berekenen van kosten aan de hand van prijsafspraken met de klant. Dit kan op basis van staffeltabellen, afhankelijk gereden km, duur, wachttijden, reinigingstijden, vervoerd gewicht en dag in de week. Tevens de mogelijkheid om diverse vrijstellingen en toeslagen vast te leggen.

Te laden producten met gewicht en laad / los referentie en unccode registratie per rit mogelijk

Extra onkosten in rekening kunnen brengen per rit

Vastleggen documenten per rit

Kostensheet printen / e-mailen als pdf

Ritplanning

Toekennen van charter, vrachtwagen en chauffeur door een muisactie in gant chart planbord

Verschuiven van plankaarten naar andere vrachtwagen of tijdstip

Inzicht in status van een rit

Planbord samenstellen uit vrachtwagen groepen, zoals bijvoorbeeld ADR, Niet ADR,.

Ontplannen

Rit doorgeven aan chauffeur

Capaciteitsplanning

Overzicht in aantallen vrachtwagens benodigd, beschikbaar, verwacht per (instelbare) tijdsperiodes

Facturatie

Automatisch genereren van facturen uit gereden ritten

Handmatig facturen kunnen aanpassen

Handmatig facturen kunnen maken

Creditnota maken uit factuur

Hoeveel er betaald is van een factuur bijhouden

Betalingsherinneringen sturen

E-mailen van een factuur in pdf formaat

Inzicht welke ritten bij een factuur horen

Mogelijkheid om voor de klant onzichtbare factuurregels toe te voegen

Facturatie in vreemde valuta mogelijk

Relatiebeheer

Eenmalig vastleggen van gegevens over een relatie. (Een relatie kan zowel klant als charter / leverancier zijn)

Terugvinden van ritten, facturen, email per relatie

Registratie van contactpersonen

Omzet / kosten / marge per tijdseenheid per relatie in euro

Omzet in kg per tijdseenheid per relatie

Vastleggen prijsafspraken zowel voor charter als klant

Vastleggen wijze van boekingen naar boekhouding

Vastleggen facturatiemethode per maand, per week, per rit

Vrachtwagenbeheer

Toekennen van vaste chauffeur

Beschikbaarheidplanning

Overzicht in omzet, kosten, km, aantal ritten, marge per maand

Overzicht in omzet, kosten, km, aantal ritten, marge per week

Terugvinden van ritten van vrachtwagen in periode

Opleggers toe kunnen kennen aan vrachtwagen

Containers

Terugvinden welke ritten er mee gereden zijn

Rapportages

Aanpassen bestaande rapporten qua layout

Exporteren naar word, rtf, Excel, pdf, text, html van een rapport

E-mailen van een rapport

Nieuwe rapporten maken met mogelijkheid om zelf queries te formuleren op de database

Routebeheer

Handmatig aanmaken van locaties

Handmatig aanmaken van routes

Automatisch herbereken van routes qua duur, km, douanekosten en tolkosten via TLN planner

Producten

Overzicht van producten.

Zoeken op producten met UNC code

Algemene bediening

Versnelde data-entry via smart keypad invoer

Export van elk overzicht naar tab seperated value, Excel, Clipboard

Smart paste van tabel in tabellen waar geedit kan worden

Snelle invoer van tijd via 2 muiskliks

Interface aanpassen

Aanpassen kleurstellingen via voorgedefiniëerde gebruikersinterface thema’s

Multi-user

Rechten per gebruiker groep instelbaar per functie

Client – server architectuur

Automatische back-ups van database instelbaar per tijdseenheid

Algemene bediening

Groeperen, filteren, sorteren van data in tabellen

Algemene bediening

Verschuiven van kolommen en bewaren van deze instellingen in tabellen

Technische specificaties

Minimale systeemeisen:

  • Computer met Windows 2000 of hoger (XP, Vista,Windows 7) met 512 MB ram en 500 MB disk ruimte;
  • In een omgeving met meerdere gebruikers is een Windows server met minimaal 1 GB ram en 1 GB vrij benodigd.